Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mokotów" - Zarząd

  • Prezes Zarządu SM "Mokotów" - Leszek Piechnik
  • Obsługa Prawna - Kancelaria A. Jakowlew

Szczegółowe kompetencje Zarządu określa par. 73 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej "Mokotów".

Strona internetowa Spółdzielni: www.smmokotow.com.pl