Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mokotów" - historia

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Mokotów" od początku swego istnienia związana była z rozwojem największej dzielnicy Warszawy - Mokotowa. Dzielnica o pięknych tradycjach historycznych, którą upodobali sobie królowie, a której nazwa wywodzi się od średniowiecznej wsi książęcej - Mokotowo. Nazwa naszej Spółdzielni mówi o terytorialnym powiązaniu z dzielnicą, ale lepiej o tym świadczy siedem spółdzielczych osiedli mieszkaniowych, w których zamieszkuje kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców.

Z łezką sentymentu można dziś wspominać kłopoty projektantów pierwszych budynków Osiedli i ich trudności z bardziej nowoczesną technologią budownictwa.

Wzrost spółdzielczych zasobów zamieszkiwanych przez rosnącą liczbę mieszkańców nakłada na administrację coraz nowe i większe zadania.Życie spółdzielców toczy się na Osiedlu, więc właśnie poszczególne osiedla uzyskały daleko posuniętą samodzielność organizacyjną, a administracje osiedlowe dodatkowe uprawnienia, pracując na wewnątrzosiedlowym rozrachunku gospodarczym.

Współudział mieszkańców w gospodarowaniu osiedlem polega na działalności Rad Osiedlowych, które opiniują poszczególne działania administracji, analizują plany gospodarczo - finansowe, inicjują działania i czyny społeczne na osiedlu.