Opłaty

Opłaty czynszowe za lokale mieszkalne i użytkowe należy wpłacać do 10-go dnia każdego miesiąca na indywidualny numer konta bankowego przypisany do lokalu.

Czynsze i Windykacja - przyjęcia interesantów:
poniedziałek   7:30 - 16:00
wtorek, środa, czwartek   9:00 - 12:00
tel. 22 844-45-82 lub 844-39-64 w. 107